Home

The Gathering 1989, Oss, The Netherlands

Anneke van Giersbergen – Vocals
Silje Wergeland - Vocals
René Rutten - Guitar
Frank Boeijen - Keyboards
Hugo Prinsen Geerligs – Bass
Marjolein Kooijman - Bass
Hans Rutten - Drums

 

lyrics